Με απόφαση Δημάρχου ... «Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Ξηρομέρου»

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 20120 σχόλια

Θα παρέχει συμβουλές στον Δήμαρχο και εξειδικευμένες γνώμες και εισηγήσεις γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα του Δήμου.


Η απόφαση: Προσλαμβάνουμε στην θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ξηρομέρου την Δασκαλή Όλγα του Γεωργίου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ειδικών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07 και με τις εξής
αρμοδιότητες:
Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει στον Δήμαρχο εξειδικευμένες γνώμες και
εισηγήσεις γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα του Δήμου.
Η ως άνω Ειδική Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην
υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και μόνο είναι
υποχρεωμένη να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση.
Η πρόσληψη ενεργείται και ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον
προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής
περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1
άρθρου 163του Ν. 3584 /07. you.gr 8.000 προϊόντα τεχνολογίας σε χαμηλές τιμές. Δωρεάν παράδοση από 300 σημεία! Κάντε Click Εδώ
 
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS