Στρατηγικές συνεργασίες της Περιφέρειας Δυτικής για την ανάπτυξη Ιατρικών - Ιαματικών Τουριστικών Προϊόντων

Τετάρτη 16 Μαρτίου 20160 σχόλια

Στο συνεργατικό σχήμα για την ανάπτυξη Ιατρικών - Ιαματικών Τουριστικών Προϊόντων σε εθνικό επίπεδο εισέρχεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από την έγκριση που έλαβε η πρόταση από τη χθεσινή συνεδρίαση του...
 Περιφερειακού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πατρών, δίχως να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει εξαρχής ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη και στήριξη του τουρισμού. Η υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν και προωθούν την τουριστική ανάπτυξη συνιστά μέσο ύψιστης σημασίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την τόνωση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα ουσιαστικό και αντιπροσωπευτικό εργαλείο αποτελεί η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας» σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος.

Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να μελετηθεί και να δημιουργηθεί το θεσμικό και τεχνολογικό πλαίσιο, το οποίο θα υποστηρίζει και θα τυποποιεί την ανάπτυξη και την προώθηση Ιατρικών – Ιαματικών Τουριστικών Προϊόντων από οποιαδήποτε Ένωση Φορέων / Οργανισμών / Επιχειρήσεων, η οποία επιθυμεί να το προσφέρει σε ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό, αλλά και την Ελλάδα.
Το συγκεκριμένο θεσμικό και τεχνολογικό πλαίσιο θα εφαρμοσθεί πιλοτικά στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, αποτελώντας την πιλοτική μελέτη περίπτωσης για την ανάπτυξη του Ιατρικού - Ιαματικού Τουρισμού σε όλη την Ελλάδα, καθώς και τη βάση για τη δημιουργία και έκδοση του Νομοθετικού Πλαισίου που θα διέπει την εμπορική και οικονομική αξιοποίηση των Ιατρικών – Ιαματικών Τουριστικών Προϊόντων γενικότερα.

Την Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας εξουσιοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να υπογράψει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ενώ ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή της Συμφωνίας Συνεργασίας (Κ.Ε.Σ.Σ.) ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Αγγελόπουλος.
«Με τη συγκεκριμένη πιλοτική ενέργεια στις δύο Περιφέρειες για την ανάπτυξη και την προώθηση Ιατρικών - Ιαματικών Τουριστικών Προϊόντων θα προσδιοριστεί η δυναμική των πόρων και των υποδομών, η φέρουσα ικανότητα παροχής και οι ανάγκες για επενδύσεις. Αυτό θα καθοδηγήσει την τελική διαμόρφωση του σχετικού Θεσμικού Πλαισίου και του ποιοί θα σχεδιάζουν, θα υλοποιούν και θα παρακολουθούν συντονισμένα σε εθνικό επίπεδο προωθώντας τα Προϊόντα αυτά στις αγορές» επισήμανε ο Περιφερειάρχης κ. Κατσιφάρας.Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS