Μέχρι 31 Μαΐου τροποποιήσεις στη φετινή δήλωση ΟΣΔΕ

Δευτέρα 11 Απριλίου 20160 σχόλια

Εμπρόθεσμα μέχρι τις 16 Μαΐου μπορεί για φέτος κάθε παραγωγός να υποβάλλει στον...
ΟΠΕΚΕΠΕ ηλεκτρονικά μόνος του ή μέσω των φορέων την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό οδηγό του οργανισμού, κατ’ εξαίρεση και μέχρι της 31 Μαΐου 2016, ο γεωργός μπορεί να προσθέσει ορισμένα αγροτεμάχια στην αίτηση που υπέβαλε εμπρόθεσμα, χωρίς να υπόκειται σε μειώσεις.
Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις γίνονται δεκτές ως τις 10 Ιουνίου, αλλά για κάθε εργάσιμη ημέρα ο παραγωγός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν . σε κάθε περίπτωση, με μετά τις  10 Ιουνίου 2016 καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή και καμία πληρωμή δεν καταβάλλεται.
1. Προθεσμίες:
Η Ε.Α.Ε. 2016 πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι τις 16 Μαΐου 2016. Εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται δεκτή μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016, αλλά για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστερημένης υποβολής, ο γεωργός χάνει 1% της ενίσχυσης για την οποία θα κριθεί δικαιούχος και 3% από την αξία των δικαιωμάτων που αιτείται να του χορηγηθούν .
Μετά τις  10 Ιουνίου 2016 καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή και καμία πληρωμή δεν καταβάλλεται. Κατ’ εξαίρεση και μέχρι της 31 Μαΐου 2016, ο γεωργός μπορεί να προσθέσει ορισμένα αγροτεμάχια στην αίτηση που υπέβαλε εμπρόθεσμα, χωρίς να υπόκειται σε μειώσεις.
Μετά τις 10 Ιουνίου 2016, δεν  θα  επιτρέπονται  διορθώσεις  της  υποβληθείσας Ε.Α.Ε., εκτός  και  αν  πρόκειται  για συγκεκριμένα προφανή σφάλματα που αποδίδονται σε απροσεξία και αιτιολογούνται ανάλογα.
2. Τρόποι υποβολής:
Οι  γεωργός έχει δύο επιλογές για να υποβάλλει την αίτησή του. Η πρώτη είναι να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των κατά τόπους πιστοποιημένων Φορέων υποβολής Α ́ ή Β ́ βαθμού της επιλογής του.
Η δεύτερη είναι να το κάνει μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιου οικείου του που έχει πρόσβαση και ευχέρεια στη χρήση του διαδικτύου (internet), δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ (οnline υποβολή), ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης του 2015.
Σε αυτή την περίπτωση, ο γεωργός θα λάβει την απαραίτητη υποστήριξη  από την αρμόδια υπηρεσία (help  desk) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε κάθε φάση υποβολής της αίτησής του διαδικτυακά. Για την υποβολή της online αίτησης ο γεωργός ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
Εισέρχεται στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπουwww.opekepe.gr και επιλέγει κατά  σειρά  τους  συνδέσμους: «Ενιαία  Αίτηση  Ενίσχυσης» => «Εγγραφή  στην  online  εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2016/» => «Για άμεση χρήση της online εφαρμογής υποβολής ΕΑΕ 2016, πατήστε εδώ»

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Με τη λήψη κωδικού πρόσβασης ΔΕΝ ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης.
Ο κωδικός πρόσβασης κάθε χρήστη πρέπει να τηρείται σε ασφαλές μέρος και για μελλοντική χρήση.

ΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η Ε.Α.Ε.
Η  Ε.Α.Ε. είναι η μοναδική αίτηση που υποβάλλει κάθε χρόνο ο γεωργός ώστε να πληρωθεί:
- Για τις Άμεσες Ενισχύσεις.
– Για όσα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού». Για το 2016, ισχύουν τα ακόλουθα:
–Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις μέχρι 5.000 ευρώ εξ' ορισμού θεωρούνται ενεργοί χωρίς διενέργεια άλλων ελέγχων.
–Γεωργοί, οι οποίοι το 2015 έλαβαν άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί, εφόσον  αποδεικνύουν  ότι  το  ετήσιο  ποσό  των  άμεσων  ενισχύσεων  που  δικαιούνται  είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων που απόκτησαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά  το  προηγούμενο  οικονομικό  έτος  και  για  γεωργούς  με  συγκεκριμένες εξωγεωργικές δραστηριότητες (πχ. διεύθυνση αερολιμένων, σιδηροδρομικών εταιρειών, δικτύων ύδρευσης, κτηματομεσιτικών  εταιρειών,  γηπέδων  και  άλλων  υπαίθριων  χώρων  ψυχαγωγίας)  εφόσον επιπλέον αποδειχθεί ότι οι γεωργικές δραστηριότητές τους δεν είναι ασήμαντες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξωγεωργικές ή ότι η κύρια εταιρική δραστηριότητα είναι γεωργική. agronews.gr

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS