Γ. Βαρεμένος: Νομοθετική Ρύθμιση για τα Σφαγεία

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 20160 σχόλια

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Γιώργος Βαρεμένος, δήλωσε ότι άμεσα κατατίθεται νομοθετική ρύθμιση, η οποία μεταξύ των άλλων θα αίρει τα εμπόδια για δημιουργία σφαγείων σε ορεινές περιοχές όπως το Θέρμο.
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, εδώ και παρά πολύ καιρό είχε αλλεπάλληλες επαφές με τον...
αρμόδιο Υπουργό κ. Αποστόλου και τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Μπόλαρη, όπως και με ειδικούς συνεργάτες τους, ώστε να ευρεθεί μια καλή λύση, για την ανάπτυξη και την επιβίωση περιοχών (εν προκειμένω της ορεινής Τριχωνίδας) αλλά και χωρίς να προκαλούνται άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες. Ο λαός της γύρω περιοχής θεωρεί, ότι η λειτουργία σφαγείων είναι όρος ανάπτυξης, ώστε να μη χάνονται εργατοώρες, αλλά και μέρος της αξίας προϊόντων που παράγονται στην περιοχή.


Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS