Β΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Ευχές για Καλή Σχολική Χρονιά

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 20150 σχόλια

Αγαπητοί συνάδελφοι, άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινά και μας βρίσκει στις γραμμές του αγώνα για τη μόρφωση των παιδιών του...
ελληνικού λαού. Ευχόμαστε καταρχάς σε όλες και όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτι­κούς υγεία, δύναμη ψυχής και φρόνηση, για να αντιπαλέψουμε τις συνήθεις δυσκολίες αλλά και τις αντιξοότητες που παρεμποδίζουν το έργο μας.
Και πράγματι οι τελευταίες συσσωρεύονται διαρ­κώς τα τελευταία χρόνια. Οι ελλείψεις σε εκπαιδευ­τικό προσωπικό διογκώνονται κάθε χρόνο, εξαιτίας της επʼ  αόριστον αναστολής των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Τα προβλήματα στις κτιριακές υπο­δο­μές αντιμετωπίζονται με πολύ βραδύτερο ρυθμό, ενώ δυσχέρειες σημειώνονται και στις υπόλοιπες κατηγορίες της υλικοτεχνικής υποδομής, κυρίως όσον αφορά τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Και παρά τις εντεινόμενες ανάγκες, το ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.
Δυστυχώς η εύκολη και διαφαινόμενη διαχείριση αυ­τής της κατάστασης προβλέπουμε να είναι και πάλι η συρρί­κνω­ση των δομών της εκπαίδευσης και η περαιτέρω επι­βάρυνση του υφιστάμενου προσωπικού.
Καλούμαστε λοιπόν να επαγρυπνούμε και να βρι­σκό­μαστε σε ετοιμότητα, όπως πράξαμε και τα προ­η­γούμενα χρόνια, προκειμένου να περιφρου­ρή­σου­με και να στυλώσουμε καλύτερα αφενός το δικαίωμα του ελληνικού λαού στη δωρεάν δημόσια εκ­παίδευση και αφετέρου το δικαίωμα των εκπαι­δευ­τικών σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Παρ’ όλες τις δυσάρεστες διαπιστώσεις θα θέλαμε και πάλι να ευχηθούμε το καλύτερο σε όλους τους συναδέλφους και τους μαθητές μας.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας
Αντώνης Μίκροβας                   Γιάννης Ζησιμόπουλος
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS