Γ.Παπαναστασίου: Στο ΣτΕ ο Δήμος Αγρινίου για τα απορρίμματα της Ηλείας (Βίντεο)

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 20160 σχόλια

Σε ομόφωνη απόφαση για το θέμα των σκουπιδιών της Ηλείας κατέληξε, μετά από σχετική πρόταση του Δημάρχου Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 8/2/2016. Στην απόφαση, που έγινε αποδεκτή μετά από διαβούλευση από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τονίζεται ότι:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου στέκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια:
• Υποβάθμισης υποδομών, που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν υπέρ των δημοτών μας .
• Υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με την ανεξέλεγκτη μεταφορά απορριμμάτων σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, χωρίς τήρηση περιβαλλοντικών όρων και ελεγκτικών διαδικασιών, συνθηκών δηλαδή, που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

• Υποβάθμισης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ρόλο «υπαλλήλου» της κεντρικής εξουσίας, βάλλοντας ευθέως κατά του Αυτοδιοίκητου, της αξιοπρέπειας, της αξιοπιστίας και κυρίως της ίδιας της Δημοκρατίας.
• Μετακύλησης ευθυνών, από αυτούς στους οποίους αναλογούν νομικά και ουσιαστικά, στους δημότες του Αγρινίου.
• Ποινικοποίησης της προάσπισης των συμφερόντων των δημοτών, αλλά και κάθε συμπεριφοράς, που γνώμονα έχει την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου και την υγεία των Δημοτών.
Λαμβάνοντας υπόψη, τα συμφέροντα των δημοτών, τις νομικές και ουσιαστικές πλημμέλειες των αποφάσεων του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης, κυρίως δε και προεχόντως, της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας του Α΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε τη νόμιμη και εμπρόθεσμη προσφυγή στη δικαιοσύνη, κατά των αποφάσεων αυτών με την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής, ενώπιον του Σ.Τ.Ε, μαζί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Ταυτόχρονα, δηλώνουμε, ρητά και κατηγορηματικά, συναισθανόμενοι το βάρος της εκπροσώπησης των πολιτών, του Δήμου Αγρινίου και την ευθύνη που έχουμε αναλάβει απέναντί τους, ότι είμαστε αντίθετοι με την μεταφορά απορριμμάτων, από τους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, έτσι όπως επιδιώκεται σήμερα και δεν συναινούμε με την υλοποίηση των εν λόγων αποφάσεων.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, στους Δημότες του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας
1. στην αναζήτηση ουσιαστικής, μόνιμης και άμεσης λύσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων τους.
2. στην αναζήτηση ευθυνών από τους πραγματικά υπεύθυνους.
Λέμε καταρχήν όχι στην μεταφορά των σκουπιδιών από την Ηλεία, και ταυτόχρονα ζητάμε την απόσυρση των μηνύσεων και την εξάντληση κάθε δυνατότητας διαλόγου και συνεννόησης, στο πλαίσιο της αρχής της αλληλεγγύης, προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη λύση.
Τέλος, με την παρούσα απόφαση, η οποία είναι δεσμευτική και άμεσα εκτελεστή, εξουσιοδοτούμε κάθε εκπρόσωπο του Δήμου, κάθε κατά νόμο αρμόδιο όργανο ή πρόσωπο, όπως προβεί, σε αντίστοιχες αποφάσεις ή ενέργειες, με γνώμονα όλα τα ανωτέρω και τελικό σκοπό, την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS