Συνέχεια στις διαδικασίες για το Δίκτυο Αποχέτευσης στην Κατούνα

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 20160 σχόλια

Συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία για έργο του Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για ένα έργο-αίτημα των κατοίκων εδώ και πολλά χρόνια. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 4.795.947,45 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ). Από την διαδικασία των προσφορών μειοδότησε η εταιρεία «Ιόνις Τεχνική» με ποσοστό έκπτωσης 58,52%.
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας. Η ημερομηνία δημοπράτησης του έργου ήταν στις 29 Δεκεμβρίου 2015 και η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο υπογραφεί μέχρι το καλοκαίρι του 2016 τότε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2018.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΠΔΕ και όχι από κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από...
τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτότητα του έργου
Σύμφωνα με το ypodomes.com, το έργο συνίσταται στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων με βάση την εγκεκριμένη μελέτη.
Το δίκτυο αποχέτευσης του Δ.Δ. Κατούνας περιλαμβάνει το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του οικισμού καθώς και τον αγωγό μεταφοράς των λυμάτων στην προτεινόμενη θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Το σύνολο του οικισμού θα αποχετεύεται σε κεντρικό συλλεκτήρα ο οποίος θα συνεχίζει ως αγωγός μεταφοράς των λυμάτων στον ΒΙΟ.ΚΑ., ακολουθώντας την υφιστάμενη επαρχιακή οδό.
Ο σχεδιασμός του δικτύου απαιτεί την κατασκευή τριών αντλιοστασίωντοπικής ανύψωσης λυμάτων (Α/Σ1, Α/Σ2 και Α/Σ3).
Τα φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ).
Η διαστασιολόγηση των αντλιοστασίων γίνεται για την τεσσαρακονταετία με την επισήμανση της πιθανότητας αντικατάστασης για κάποια τμήματα του εξοπλισμού σε ενδιάμεση χρονική στιγμή. Τα κύρια μέρη που απαρτίζουν τα αντλιοστάσια είναι τα εξής:
1. φρεάτιο αφιξης ακαθάρτων,
2. υγρός θάλαμος αντλιοστασίου,
3. φρεάτιο δικλείδων,
4. ανωδομή. agriniovoice.grShare this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS