Το καθεστώς φορολόγησης των αγροτών που προβλέπει το Μνημόνιο

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 20160 σχόλια

Φόρο 13% από το πρώτο ευρώ του ετησίου - πραγματικού ή τεκμαρτού - εισοδήματος που θα εμφανίσουν για το έτος 2015 καθώς επίσης και προκαταβολή φόρου εισοδήματος με...
συντελεστή 75%, μειωμένη όμως κατά το ποσό της προκαταβολής φόρου που πλήρωσαν πέρυσι με συντελεστή 55%, οφείλουν να καταβάλουν φέτος περίπου 450.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το 2017 ο κύριος φόρος εισοδήματος θα υπολογιστεί με συντελεστή αυξημένο στο 20% και η προκαταβολή φόρου θα επιβληθεί με συντελεστή αυξημένο στο 100%! Αναλυτικά, το καθεστώς φορολόγησης των αγροτών έχει ως εξής: Φορολογία εισοδήματος
1.     Ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά, δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία έχουν προκύψει από τις πωλήσεις παραχθέντων αγροτικών προϊόντων, αφαιρούνται όλα τα έξοδα για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας.
2.     Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα, έχουν καθοριστεί με το Ν. 4172/2013 «για τη φορολογία εισοδήματος» και έχουν διευκρινιστεί με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1116/2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες για αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων, τις καλλιεργητικές δαπάνες, τις δαπάνες άρδευσης, τις δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τους τόκους και τα έξοδα για την αποπληρωμή ληφθέντων δανείων, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
3.     Το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή φόρου 13% από το πρώτο ευρώ.
4.     Δεν φορολογούνται οι αγρότες, για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ καθώς επίσης και για τα συνολικά ποσά των αποζημιώσεων που επίσης εισπράττουν.
5.     Από το έτος 2016 προβλέπεται   για τα αγροτικά εισοδήματα σταδιακή εξομοίωση του συντελεστή φορολόγησης με τους συντελεστές που ισχύουν για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικότερα, για τα αγροτικά εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, προβλέπεται αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 13% στο 20%, ενώ για τα αγροτικά εισοδήματα του φορολογικού έτους 2017 και των επομένων ετών ο συντελεστής φόρου προβλέπεται να ανέβει περαιτέρω στο 26%. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
1.     Και στους αγρότες υπολογίζεται από την Εφορία προκαταβολή φόρου έναντι των εισοδημάτων του έτους που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. Για τα εισοδήματα του έτους 2015, η προκαταβολή υπολογίζεται με αυξημένο συντελεστή φόρου από το 55% στο 75% του ποσού του κύριου φόρου εισοδήματος.
2.     Η προκαταβολή αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του επόμενου έτους.
3.     Κατά τον υπολογισμό της προκαταβολής αφαιρούνται επίσης τυχόν ποσά φόρων που έχουν ήδη παρακρατηθεί.

4.     Εάν κατά το έτος που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση έχουν μειωθεί τα εισοδήματα, τότε προβλέπεται διαγραφή της προκαταβολής. Φορολογία αγροτικού πετρελαίου Για το πετρέλαιο κίνησης ντήζελ που χρησιμοποιούν οι αγρότες την περίοδο από 1-10-2015 έως 30-9-2016 δικαιούνται να λάβουν επιστροφή φόρου κατανάλωσης που ανέρχεται σε  130 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Από την 1η-10-2016 η επιστροφή του ΕΦΚ καταργείται. Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.   Οι αγρότες υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία όταν τα ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Τεκμήρια.   Εάν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προκύπτει ποσό εισοδήματος μεγαλύτερο από το πραγματικό, τότε ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται υπόψβη το τεκμαρτό. dikaiologitika.gr
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS