Δ. Ξηρομέρου: Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της πράξης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής κ επαγγελματικής ζωής’

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 20150 σχόλια

Το ΝΠΔΔ 'Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου' εξέδωσε τις αριθ. 1 και 2 /2015 Ανακοινώσεις για την σύναψη
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου , για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 'Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής' .
Οι ανωτέρω ανακοινώσεις των διαγωνισμών αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου στον Αστακό και στις Δ.Ε. Αλυζίας και Φυτειών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου (www.dimosxiromerou.gr) , στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» του Δήμου με ΑΔΑ 6ΘΟ5ΟΚΡ9-ΓΡ3 και 6ΩΞ1ΟΚΡ9-Χ5Α αντίστοιχα και περιλήψεις αυτών απεστάλησαν στις ημερήσιες εφημερίδες του Νομού 'Συνείδηση' με έδρα το Αγρίνιο και 'Συμπολιτεία' με έδρα την Ι.Π. Μεσολογγίου προς δημοσίευση την 04.11.2015. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 05.11.2015 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις ανωτέρω εφημερίδες και λήγει την 16.11.2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση επί των ανωτέρω διαγωνισμών για την προετοιμασία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους εντός των προβλεπομένων ημερομηνιών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015

\

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS