Δήμος Ακτίου Βόνιτσας: Είκοσι προσλήψεις για το μήνα Απρίλιο

Παρασκευή 15 Απριλίου 20160 σχόλια

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για το...
μήνα Απρίλιο. Ο Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας ύστερα από την από 26/01/2016 απόφαση του .Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ


ΗΜΕΡΟΜΙ

ΣΘΙΩΝ


ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ
20
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΥΠΙΚΑ
5 ΑΝΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΡ.2 ΤΟΥ
ΜΗΝΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΡΘΡ. 5 ΤΟΥ Ν.2527/1997)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (Δ/νση: Ε. Δεληγιώργη, Βόνιτσα, τηλ: 2643360116) και αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι ο κ. Μπεκιαράκης Θεόδωρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS