«Πράσινο» από το ΑΣΕΠ στη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 413 ανέργων

Παρασκευή 8 Απριλίου 20160 σχόλια

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του...
ίδιου (www.asep.gr) και του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 3/2016 για την απασχόληση 413 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης.
Πρόκειται για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014 - 2020», για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε επιβλέποντες φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
AdTech Ad
Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ , από τις 10 π.μ. της 8ης Απριλίου 2016 και έως τις 12 μ.μ. της 18ης Απριλίου 2016, την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 


Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS