Τι αλλάζει στην επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες - Καταργείται το «χαράτσι» της αίτησης

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 20160 σχόλια

Επιστροφές ΦΠΑ χωρίς να προηγηθεί φορολογικός έλεγχος θα εισπράττουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του φόρου, οι οποίοι έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του ν. 3877/2010, καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει τη Δήλωση αυτή, εφόσον το προς επιστροφή ποσό, στις περιπτώσεις αυτές, δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Επίσης σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα δηλωθέντα στην αίτηση επιστροφής ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τη συνολική αξία αγροτικής παραγωγής του...
αιτούντος, όπως η αξία αυτή έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα επιστρέφεται χωρίς έλεγχο το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία αυτή και το υπόλοιπο ποσό θα επιστρέφεται μετά από έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση, οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις επιστροφών ΦΠΑ από τους αγρότες, πριν εγκρίνουν την καταβολή των επιστροφών, θα προβαίνουν πλέον σε δύο πρόσθετες διαδικασίες επαληθεύσεων: α) διασταύρωση των φορολογικών παραστατικών που έχουν υποβάλει οι αιτούντες αγρότες με τα αντίστοιχα δεδομένα  που έχουν μεταφερθεί στις αιτήσεις επιστροφής β)  έλεγχο του ποσού των ακαθαρίστων εσόδων που δηλώθηκε σε κάθε αίτηση−δήλωση επιστροφής που υπεβλήθη για το προηγούμενο φορολογικό έτος προκειμένου να διαπιστώνεται αν ο κάθε αιτών πληροί ή όχι τα κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς αγροτών. Τέλος στην αμοιβή των 8 ευρώ ανά διεκπεραιούμενη αίτηση που ελάμβαναν οι συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών.

Επιπλέον, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν για λογαριασμό των αγροτών τους την διαδικασία για την είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ παύουν πλέον να δικαιούνται αποζημίωσης από το Δημόσιο για όσες αιτήσεις επιστροφών υποβληθούν φέτος. Η αποζημίωση που πλήρωνε το Δημόσιο μέχρι πέρυσι ανερχόταν σε 8 ευρώ για κάθε αίτηση επιστροφής που διεκπεραιωνόταν από συνεταιριστική οργάνωση!
Οι παραπάνω είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης και καταβολής επιστροφών ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες επέρχονται με μια νέα απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα (στις 5-2-2016) ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. Η απόφαση του Τρύφωνα Αλεξιάδη επιφέρει τις παραπάνω τροποποιήσεις σε παλαιότερη απόφαση που είχε εκδοθεί στις 2-4-2013 από τον τότε υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη. Κατά τα λοιπά η διαδικασία έγκρισης και καταβολής των επιστροφών ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώς θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με την απόφαση του κ. Μαυραγάνη.  Έτσι, εξακολουθεί να ισχύει ότι η διαδικασία της επιστροφής θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής. dikaiologitika.gr


Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS