20 προσλήψεις στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 20160 σχόλια


Την πρόσληψη με ημερομίσθιο των κάτωθι για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού στο Δήμο μας, χρειάζεται να απασχοληθεί εργατοτεχνικό προσωπικό για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την επισκευή του οδικού δικτύου του Δήμου μας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016, και μέχρι πέντε (5)ημερομίσθια έκαστος το μήνα:
1) ΑΡΓΥΡΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΤΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ
2) ΖΩΓΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΙΩΑΝΝΗ
3) ΛΙΟΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5) ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΤΟΥΚΩΝ/ΝΟΥ
6) ΣΙΑΠΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥΚΩΝ/ΝΟΥ
7) ΒΕΛΛΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8) ΚΩΤΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΙΩΑΝΝΗ
9) ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10) ΜΠΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11) ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
13) ΜΠΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥΘΕΟΦΑΝΗ
14) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΤΟΥΣΠΥΡΙΔΩΝ
15) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
16) ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
17) ΙΩΑΝΝΟΥΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΣΠΥΡΟΥ
18) ΜΠΑΚΟΛΛΙ ΜΠΑΚΙ ΤΟΥΛΟΥΤΟ
19) ΑΧΥΡΙΑΤΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΤΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
20) ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και άμεσα ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α.
Ημερήσια αμοιβή θα είναι σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. 

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS