Πρωτοβουλία για την πιλοτική εφαρμογή Προγράμματος Ακριβούς Γεωργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τρίτη 4 Αυγούστου 20150 σχόλια

Συνάντηση με εκπροσώπους της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είχε στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Πλατανιάς και ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Βασίλης Μιχαλόπουλος με αντικείμενο την πιλοτική εφαρμογή προγράμματος θρέψης-λίπανσης-άρδευσης της GAIA στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνάντηση, εκτός των εκπροσώπων της Περιφέρειας, συμμετείχαν ο πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος Σαλάχας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιωάννης Κουφουδάκης, ο υπεύθυνος του εν λόγω προγράμματος Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος και τα στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιωάννης Χατζηχρήστος και Φώτης Κώνστας.  
Ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πλατανιάς έχοντας υπόψη του τα αποτελέσματα του ιδίου Προγράμματος Ακριβούς Γεωργίας σε περιοχή της Βορείου Ελλάδας όπου εφαρμόστηκε η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα λίπανσης, φυτοπροστασίας και άρδευσης σε καλλιεργούμενα εδάφη και τα μεγάλα προβλήματα νιτρορύπανσης και υφαλμύρωσης εδαφών κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Αχαΐας, ανέλαβε την πρωτοβουλία συζήτησης με τη  GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος αυτού και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Την υποστήριξή του στην πρόθεση αυτή της Περιφέρειας εξέφρασε εκ μέρους του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, εργαστηριακά και επιστημονικά, ο καθηγητής Γεώργιος Σαλάχας.
Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Βασίλης Μιχαλόπουλος συζήτησε με τους εκπροσώπους της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση των συμμετεχόντων στην παρούσα σύσκεψη στην Αμαλιάδα εντός του Αυγούστου 2015, παρουσία και εκπροσώπων των Αγροτικών Οργανώσεων, κατά την οποία θα καθοριστούν επακριβώς τα κριτήρια εφαρμογής (περιοχές παρέμβασης, συνολική έκταση εφαρμογής, είδος καλλιεργειών, παραγωγοί/στόχοι) και άλλες τεχνικές διαδικασίες όπως το είδος της δειγματοληψίας, ο αριθμός των δειγμάτων και η δυναμικότητα των εδαφικών αναλύσεων και των αναλύσεων νερού άρδευσης.  
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ανάγκη την εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων Ακριβούς Γεωργίας στις περιοχές της, αφού η χρήση των ελαχίστων ποσοτήτων λιπασμάτων και άλλων αναγκαίων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και ύδατος παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων για τον καταναλωτή, στην υγεία του παραγωγού, στην προστασία των εδαφών και του περιβάλλοντος και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Επίσης θα δώσει στην Περιφέρεια μια πλήρη εδαφολογική μελέτη και χάρτη γονιμότητας των εδαφών, δύο σημαντικά εργαλεία ενημέρωσης των αγροτών τα οποία θα αποτελέσουν τμήματα του νέου επικαιροποιημένου Καλλιεργητικού Πλάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφέρεια διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την εφαρμογή του Προγράμματος, όπως το πρότυπο εδαφολογικό εργαστήριο, την επιστημονική και εργαστηριακή στήριξη του Τμήματος ΤΕΙ της Αμαλιάδας και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ στον τομέα αυτό» τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πλατανιάς και κατέληξε:
«Για να έχουμε επιτυχία στην εφαρμογή του Προγράμματος είναι απαραίτητη η συμμετοχή Ομάδων Παραγωγών που όχι μόνο θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αλλά θα υποστηρίξουν τα συμπεράσματα της εφαρμογής αυτής στους συναδέλφους τους σε ολόκληρη την Περιφέρεια».Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS