Δεν χάνουν αποζημίωση οι εκπρόθεσμοι αν πλήρωσαν 50% της εισφοράς ΕΛΓΑ

Τετάρτη 6 Απριλίου 20160 σχόλια

Δεν θα χάσουν τις αποζημιώσεις τους για το 2015 οι καλλιεργητές εκείνοι για τους οποίους έχει...
εισπραχθεί τουλάχιστον το 50% της ασφαλιστικής τους εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ για το 2014, σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, που αναμένεται να δημοσιευτεί στη Διαύγεια.
Η διευκρίνιση για καταβολή των εισφορών εκπρόθεσμα θα ορίζεται σε ΚΥΑ, η έκδοση της οποίας αναμένεται, σύμφωνα με το υπουργείο.
Αυτό διευκρινίζει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη Κεγκέρογλου, σχετικά με τις αποζημιώσεις που χάνονται για όσους κατέβαλαν εκπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΕΛΓΑ.


Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή, «δικαιούχοι αποζημίωσης καθίστανται και οι παραγωγοί που έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του τρέχοντος έτους και έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους, ακόμα και στην περίπτωση που οι εισφορές του δεύτερου και τρίτου παρελθόντος του χρόνου ζημιάς έτους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία τηρείται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης (σημείο 7 του νόμου 3877/2010).
Επιπλέον, προστίθεται ειδική διάταξη για τους παραγωγούς, των οποίων οι εκμεταλλεύσεις είχαν υποστεί ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές που συνδέονται με το ασφαλιστικό έτος 2014, οι οποίοι, προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι αντίστοιχων αποζημιώσεων, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
•Να είχαν επιλέξει τη με εξουσιοδότηση στον ΕΛΓΑ είσπραξη της ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014 από τον τραπεζικό τους λογαριασμό.
• Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και να μην έχει σταλεί για βεβαίωση οποιοδήποτε ποσό για τα έτη αυτά στην αρμόδια ΔΟΥ.
• Να έχει εισπραχθεί εμπρόθεσμα τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπολογισθείσας ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014 και
• Να έχουν εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό της ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014, μέχρι και την 17Ι Φεβρουάριου του 2016 ή σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή μέχρι ποσού 250 ευρώ, να εξοφλήσουν εντός μηνός από τη δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ (αναμένεται η έκδοσή της).

Ολόκληρη η ερώτηση Κεγκέρογλου αναφέρει τα εξής: 
ΘΕΜΑ: «Να δοθούν αποζημιώσεις και σε όσους κατέβαλαν εκπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ».
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουν οι αγρότες είναι αναγκαία η διευκόλυνση των αγροτών με αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛ.ΓΑ.
Υπάρχουν πολλοί αγρότες, οι οποίοι με δήλωση τους, κατά την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους κατά τα προηγούμενα έτη εξουσιοδοτούσαν τον ΕΛΓ Α να εισπράξει τα ασφάλιστρα του με την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης.
Ο ΕΛΓ Α σε πολλές περιπτώσεις «έμπαινε» στους τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να εισπράξει τα ασφάλιστρα ακόμη και τέσσερις μέρες μετά την καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης ενώ πολλοί παραγωγοί εκτιμούσαν πως η εξόφληση των ασφαλίστρων είχε ήδη πραγματοποιηθεί.
Αποτέλεσμα αυτού, οι παραγωγοί να καθίστανται εκπρόθεσμοι ως προς την εξόφληση των ασφάλιστρων τους, αφού αυτά αποπληρώνονταν είτε με την καταβολή της Β’ δόσης της ενιαίας ενίσχυσης είτε με εξόφληση τους στην εφορία με συνέπεια όμως και την μη είσπραξη της δικαιούμενης αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, λόγω μη έγκαιρης καταβολής των ασφαλίστρων.

Παρακαλώ να εξετάσετε την δυνατότητα πληρωμής και των παραγωγών οι οποίοι κατέβαλλαν εκπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία, αφού ούτως ή άλλως εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΛ.ΓΑ. agronews.gr
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS