Εγκρίθηκαν 70 εκατ. ευρώ για την πρόωρη σύνταξη

Τετάρτη 16 Μαρτίου 20160 σχόλια

Ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ της πρόωρης συνταξιοδότησης σύμφωνα με απόφαση του...
γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη, διαδικασία απαραίτητη ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές, με τους δικαιούχους να παραμένουν απλήρωτοι απο τα μέσα Δεκεμβρίου.
Χωρίς, βέβαια, να αναφέρεται ότι έχουν εξασφαλιστεί τα σχετικά ποσά, αλλά ούτε κάποιο πλάνο πληρωμής των δικαιούχων αγροτών, που συμπλήρωσαν ήδη τρεις μήνες απλήρωτοι, η απόφαση αυτή αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, τουλάχιστον για να δρομολογηθούν οι σχετικές πιστώσεις.
Άλλωστε, το αυτό ανέφερε και σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την οποία «σε σχέση με τα θέματα του Β’  πυλώνα (εξισωτική αποζημίωση, Νέοι Αγρότες, πρόωρη συνταξιοδότηση, αγροπεριβαλλοντικά) βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ένταξη των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το προηγούμενο στο νέο ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την  καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων».  
Πιο συγκεκριμένα, τώρα, σύμφωνα με την απόφαση, στο Μέτρο πρόωρης συνταξιοδότησης εντάσσονται 30.406 δικαιούχοι με τη συνολική δαπάνη να αφορά 70 εκατ. ευρώ για τις πληρωμές του 2016.


Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής στην εν λόγω Πράξη (Αριθμ. Πρωτ. 2277):
Αποφασίζεται το φυσικό αντικείμενο της οποίας συνίσταται στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών/γεωργικών εργατών, με σκοπό να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα με το σύστημα της πρόωρης συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 113, ως ανειλημμένη υποχρέωση από το ΠΑΑ 2007-2013, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πράξης:
Έναρξη: 1η Ιανουαρίου 2016
Λήξη: 31 Δεκεμβρίου 2016
Το συνολικό κόστος του Μέτρου ανέρχεται σε 70.000.000 ευρώ, το οποίο αναγράφεται στην κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης ως ακολούθως:
Δημόσια Δαπάνη: 70.000.000 ευρώ
Κοινοτική Συμμετοχή: 52.500.000 ευρώ
Εθνική Συμμετοχή: 17.500.000 ευρώ

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS