Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις, οι νέες αναπτυξιακές προκλήσεις για την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 20160 σχόλια

Ευρεία διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες θα γίνει στις αρχές Μαρτίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την Ολοκληρωμένη Χωρική και Αστική Ανάπτυξη, μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Συγκεκριμένα, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) θα παρουσιαστούν στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου την 1η Μαρτίου (11 π.μ) και στον Πύργο στις 2 Μαρτίου (11 π.μ), ενώ οι Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις (ΒΑΑ) στην Πάτρα στις 7 Μαρτίου (11 π.μ) και στο Αγρίνιο στις 8 Μαρτίου (11 π.μ).
Χθες, παρουσιάστηκαν από την...
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι μελέτες, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, σχετικά με τα πλαίσια στρατηγικής ανάπτυξης χωρικών ενοτήτων της Περιφέρειας.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι πανέτοιμη με σχέδιο απέναντι στις αναπτυξιακές προκλήσεις. Για εμάς η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος είναι υψηλά στις προτεραιότητες μας, αφενός για την βελτίωση της ποιότητας των πολιτών και αφετέρου για την ανάπτυξη της ίδιας της αστικής της περιοχής. Κάτι που προωθήσαμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και κάτι που θα συνεχίσουμε και στην επόμενη» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, συμπληρώνοντας πως τα ΟΧΕ και τα ΒΑΑ αποτελούν τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές ευκαιρίες των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.
Βάσει του θεσμικού πλαισίου των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις διακρίνονται σε:
Α) ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και
Β) ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)
Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) είναι ένα νέο εργαλείο ανάπτυξης στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ). Στο πλαίσιο αυτό παύει πλέον να θεωρείται σκοπός ένα μεμονωμένο έργο υποδομής, π.χ. μια πλατεία, ένας δρόμος, κλπ., ακόμη και αν αυτό πληροί σχεδιαστικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, και πλέον στόχος είναι οι περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες να μπορούν να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 χρηματοδότηση για την εφαρμογή Σχεδίων ΒΑΑ λαμβάνουν οι αστικές αρχές, σε μεγάλες αστικές περιοχές (άνω των 70.000 κατοίκων), οποίες  θα πρέπει να προετοιμάσουν τις Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών, όπου εμπλέκονται οι τοπικοί πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, η τοπική οικονομία και τα διάφορα επίπεδα της διακυβέρνησης.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων έχουν ο Δήμος της Πάτρας και ο Δήμος Αγρινίου.

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για άλλες χωρικές στρατηγικές
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν επίσης ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό εργαλείο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με στόχο  τα έργα του δομημένου περιβάλλοντος να εντάσσονται σε ένα δομημένο εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για έναρξη ή και ενδυνάμωση επιχειρηματικής και όχι μόνο δραστηριότητας.
Σκοπός της ολοκληρωμένης στρατηγικής είναι η γενικότερη χωρική βελτίωση των περιοχών όπου απευθύνονται, και περιλαμβάνοντας τομείς, όπως η τοπική οικονομία, η απασχόληση, η βελτίωση της καθημερινής ζωής των δημοτών, καθώς επίσης και η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Βρίσκει εφαρμογή σε περιοχές που είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο (πχ. περιβαλλοντικά), είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες (π.χ. ενίσχυση επιχειρηματικότητας), οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Η υλοποίηση του σχεδίου μπορεί να χρηματοδοτείται από διαφορετικές πηγές (ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής), μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, επιτυγχάνοντας έτσι την επίτευξη πολλαπλών αλληλοσυμπληρούμενων στόχων.
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε υπο- περιφερειακές περιοχές με κοινή αναπτυξιακή στόχευση που αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνεται η ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη των αξόνων Πύργος – Κατάκολο- Αρχαία Ολυμπία και Μεσολογγίου - Αιτωλικού.

Ποιοι συμμετείχαν στην Εκτελεστική Επιτροπή
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχαν εκτός του Περιφερειάρχη και προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής Απ. Κατσιφάρα, οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, Π.Ε. Ηλείας Γιώργος Γεωργιόπουλος, Οικονομικών Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος, Υποδομών και Δικτύων Ιωάννης Λύτρας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Υφαντής, Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Μπράμος, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος και η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Διονυσία Μαράτου.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, οι: Αναστασία Τογιοπούλου, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Τρύφωνας Φωτόπουλος, πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας, η Διευθύντρια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου, καθώς και στελέχη της ΕΥΔ/ΕΠ Δυτ. Ελλάδας.

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS