Λύση για επιστροφή του ΦΠΑ σε 90 μέρες φέρνει ο Αλεξιάδης

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 20160 σχόλια

Ο ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα επιστρέφεται εντός 90 ημερών, αφού προηγουμένως θα έχει γίνει συμψηφισμός της επιστροφής ΦΠΑ με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με σχετική τροποποιητική ΠΟΛ του υπουργείου Οικονομικών. Υπό προϋποθέσεις η επιστροφή μπορεί να ολοκληρώνεται μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης, αρκεί η διαφορά φόρου προς επιστροφή να μην είναι πάνω από 500 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία έγκρισης και καταβολής των επιστροφών ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώς θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με την...
απόφαση Μαυραγάνη στις 2-4-2013.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, δικαιούχοι επιστροφής του ΦΠΑ είναι οι αγρότες, οι οποίοι εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του Κώδικα ΦΠΑ, κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγροτικών προϊόντων τους, ή η παροχή των αγροτικών υπηρεσιών τους, ανεξάρτητα αν κατά τον χρόνο που ζητείται η επιστροφή έχουν μεταταχθεί σε άλλο καθεστώς ή έχουν διακόψει τις εργασίες τους. Προϋπόθεση φυσικά για την επιστροφή, χωρίς έλεγχο, αποτελεί η υποβολή δήλωσης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του Ν. 3877/2010, εφόσον είναι υπόχρεοι.
Από εκεί κι ύστερα η ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής υποχρεούται:
1. Να παραλαμβάνει τις αιτήσεις επιστροφής μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις φορολογικών παραστατικών που υποβάλλουν οι αγρότες.
2. Να παραλαμβάνει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, που υποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Να ελέγχει την ακρίβεια του ποσού επιστροφής από τις αιτήσεις των δικαιούχων αγροτών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβάλλονται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις.
4. Να ελέγχει το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που δηλώθηκε στην αίτηση-δήλωση, επιστροφής που υπεβλήθη για το προηγούμενο φορολογικό έτος προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληροί ή όχι τα κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς αγροτών.
5. Να συγκρίνει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής με τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής.

Κόβουν την αμοιβή στους συνεταιρισμούς
Με την ίδια απόφαση, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν για λογαριασμό των αγροτών τους τη διαδικασία για την είσπραξη των επιστροφών ΦΠΑ παύουν πλέον να δικαιούνται αποζημίωσης από το Δημόσιο για όσες αιτήσεις επιστροφών υποβληθούν φέτος.
Σημειώνεται ότι η αποζημίωση που πλήρωνε το Δημόσιο μέχρι πέρυσι ανερχόταν σε 8 ευρώ για κάθε αίτηση επιστροφής που διεκπεραιωνόταν από συνεταιριστική οργάνωση. agronews.gr


Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS