Έρχονται κατασχέσεις μέσω... e-mail σε 147.000 οφειλέτες

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 20150 σχόλια

Πάνω από ένας στους δύο οφειλέτες που είναι εγγεγραμμένοι στο "μητρώο" του Κέντρου Είσπραξης Ανεξοφλήτων Οφειλών προς τα ταμεία θα πρέπει να αναμένουν...
ηλεκτρονικά κατασχετήρια το αμέσως επόμενο διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα, άμεσο κίνδυνο κατασχέσεων διατρέχουν οι περίπου 147.000 οφειλέτες που χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ, αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε καμία ρύθμιση χρεών, μιας και από το περασμένο Σαββάτο 31 Οκτωβρίου έληξε η αναστολή λήψη αναγκαστικών μέτρων.
Παράλληλα, κινδυνεύουν με εγγραφή υποθήκης της περιουσίας τους ακόμα και οι οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, εφόσον αυτά ξεπερνάν τα 200.000 ευρώ.
Και αυτό γιατί στην κυβέρνηση εξετάζουν την άμεση ενεργοποίηση διάταξης που πέρασε τον περασμένο Ιούνιο.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, στη συγκεκριμένη κατηγορία των μεγαλοφειλετών ανήκουν πάνω από 8.000 άτομα, τα οποία χρωστούν... 6,0 δισ. ευρώ. Μ΄ άλλα λόγια, στο 3% των οφειλετών των Ταμείων που χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ ανήκει το... 40% των συνολικών χρεών τα οποία έχει καταγράψει το ΚΕΑΟ.
Η άμεση αύξηση των εσόδων των Ταμείων από ασφαλιστικές εισφορές -ακόμα και με την απειλή κατασχέσεων – αναδεικνύεται σαν "ζήτημα τιμής" για την κυβέρνηση, καθώς στενεύουν, μέρα τη μέρα, τα περιθώρια της προκειμένου να καταλήξει στην πρόταση της προς τους δανειστές με στόχο την εξοικονόμηση συνολικά 2,2 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του 2016, με τις ελάχιστες δυνατές περικοπές στις συντάξεις.
Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, έχει επιστρατευθεί και το ΚΕΑΟ, στην τελευταία έκθεση του οποίου αναφέρεται ότι -προκειμένου να ενισχυθεί ο μηχανισμός είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:
Έναρξη εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, έχοντας ως βάση την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται από τις Δ.Ο.Υ.
Διασύνδεση με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για την άντληση στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών
Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρειες, αρμόδια Υπουργεία κλπ.) για έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας επιχειρήσεων που δημιουργούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.
Υλοποίηση Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis), το οποίο θα επεξεργάζεται δεδομένα από το ΟΠΣ-ΙΚΑ και θα υποστηρίζει το Κ.Ε.Α.Ο. στην ανάλυση των προφίλ οφειλετών, στον εντοπισμό των περιπτώσεων παραβατικότητας, στον διαχωρισμό των άμεσα εισπράξιμων οφειλών, στην καθοδήγηση των Υπηρεσιών των Κ.Ε.Α.Ο. στη λήψη κατάλληλων εισπρακτικών μέτρων κλπ.
Εξάλλου, η κυβέρνηση διαθέτει ήδη το νομικό "οπλοστάσιο" για να στριμώξει τους μεγαλοφειλέτες που χρωστάνε πάνω από 200.000. Με διάταξη που πέρασε η κυβέρνηση πριν τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νόμου 4325/2015 "οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής:
α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλετών, συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών για οφειλέτες άνω των 200.000 ευρώ περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως τόκων και προσαυξήσεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται Βεβαίωση Οφειλής, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας και αποδίδεται στο Φορέα το προϊόν του τμήματος μέχρι του ύψους της οφειλής". Του Δημήτρη Κατσαγάνη capital.gr

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS