Στους 655 οι δικαιούχοι στην Ολοκληρωμένη του καπνού

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 20150 σχόλια

Τους 655 έφτασαν οι δικαιούχοι Ολοκληρωμένης καπνού, καθώς εξετάστηκαν τα αιτήματα θεραπείας, οπότε η δημόσια δαπάνη για την...
πληρωμή τους φτάνει πλέον τα 2.786.490 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο γεντικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.
Αναλυτικά στην απόφαση αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος της Πράξης αυτής από 2.718.724,32 ευρώ αυξάνεται σε 2.786.490,00 ευρώ βάσει της νέας Υπουργικής Απόφασης ένταξης παραγωγών που δικαιώθηκαν από την επιτροπή εξέτασης υποβληθέντων αιτημάτων θεραπείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστό που ορίζεται στο ισχύον χρηματοδοτικό σχήμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

Το ανωτέρω ποσό καλύπτει τη Δημόσια Δαπάνη που απαιτείται για 655 δικαιούχους και για την εφαρμογή της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 4539/2-4-2012, για την εφαρμογή της Δράσης 2.3(Α) ‘‘Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού’’ του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του ΠΑΑ 2007-13. Αναλυτικά η απόφαση Αιτημάτων Θεραπείας Ολοκληρωμένης
agronews.gr
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS