Στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και ΕΣΑμεΑ

Πέμπτη 27 Αυγούστου 20150 σχόλια

Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας συζητείται το...
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) προκειμένου να τεθεί προς έγκριση από το Σώμα.
Πρόκειται για μία πρωτοπόρα πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε πανελλαδικό επίπεδο.
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ΕΣΑμεΑ – την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία και Κοινωνικό Εταίρο της Πολιτείας – έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας με στόχους αφενός την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και αφετέρου την τόνωση της τοπικής οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020.
«Η προσβασιμότητα των ΑμεΑ αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, καθώς είναι αυτοτελές ανθρώπινο δικαίωμα που συναρτάται άμεσα με την πραγμάτωση και άλλων ατομικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζεται πλέον ως βασικό συστατικό της κοινωνικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας.
Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αντώνης Χαροκόπος, ο οποίος και θα είναι εισηγητής του συγκεκριμένου θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμπληρώνει: «Η τρέχουσα οικονομική κρίση επιδείνωσε την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ανάληψης δράσης»
Η 15η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την πρόσκληση της Προέδρου του Σώματος Αναστασίας Τογιοπούλου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 3:00 μ.μ. στην Πάτρα, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50).
Επιπλέον, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, και η προένταξη νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2015 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS