Eurobank: Αγοράζει με 1 ευρώ τις εργασίες της Alpha στη Βουλγαρία

Σάββατο 18 Ιουλίου 20150 σχόλια

Αποχωρεί από τη Βουλγαρία η Alpha «πουλώντας» έναντι συμβολικού τιμήματος το χαρτοφυλάκιο εργασιών της στη Eurobank. Σήμερα το απόγευμα τα Διοικητικά Συμβούλια για την έγκριση της συμφωνίας. Πρώτο βήμα για την αποχώρηση από τα Βαλκάνια.

Το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση αναδιάρθρωσης των θέσεών τους στις αγορές των Βαλκανίων, ετοιμάζονται να κάνουν Eurobank και Alpha Bank ΑΛΦΑ +12,98% καθώς σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες έχουν συμφωνήσει να αγοράσει η πρώτη το χαρτοφυλάκιο εργασιών της δεύτερης στη Βουλγαρία.
Συγκεκριμένα, η Alpha Bank ΑΛΦΑ +12,98% αποχωρεί από την αγορά της Βουλγαρίας, πουλώντας τις τοπικές εργασίες της στην Postbank της Eurobank έναντι συμβολικού τιμήματος (1 ευρώ).
Οι αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν στα σημερινά διοικητικά συμβούλια των μητρικών τραπεζών, που συνεδριάζουν το απόγευμα.
Η Alpha δραστηριοποιείται στη βουλγαρική αγορά με τη μορφή υποκαταστήματος και η απόφαση μεταβίβασης των τοπικών εργασιών της στην Postbank της Eurobank ελήφθη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενα αντίστοιχα με τις εν Ελλάδι δραστηριότητες των κυπριακών τραπεζών.
Με την συναλλαγή η Postbank θα αυξήσει το δίκτυο της στα 230 καταστήματα και θα αποκτήσει κρίσιμο μέγεθος, κίνηση που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει τις προυποθέσεις για πώλησή της σε δεύτερο χρόνο.
Σύμφωνα με το τμήμα ανάλυσης της Euroxx η Alpha διαθέτει στη Βουλγαρία μεικτές χορηγήσεις 660 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 2,5%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται στο 26,7% με προβλέψεις όμως που αντιστοιχούν στο 66% των NPLs.
Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 430 εκατ. ευρώ, ενώ διαθέτει δίκτυο 83 καταστημάτων και απασχολεί περίπου 740 εργαζόμενους. Τα προ φόρων κέρδη για το 2014 ανήλθαν στο 1 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα η Postbank (Eurobank) είχε μεικτές χορηγήσεις και καταθέσεις της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη (χωρίς να υπολογίζονται τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα) ανήλθαν πέρσι στα 4,6 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα διαθέτει δίκτυο 149 καταστημάτων (143 καταστήματα και 6 επιχειρηματικά κέντρα) και απασχολεί 2.081 άτομα.
Eurobank και Alpha προχώρησαν τα τελευταία χρόνια σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους σε Βουλγαρία και τις υπόλοιπες βαλκανικές αγορές, μειώνοντας δίκτυο, προσωπικό και εξυγιαίνοντας τους ισολογισμούς.
Οι δύο τράπεζες συζητούσαν εδώ και μερικούς μήνες το ενδεχόμενο ανταλλαγής θυγατρικών σε Ρουμανία και Βουλγαρία στη λογική επικέντρωσης των δραστηριοτήτων τους σε συγκεκριμένες αγορές όπου πλέον θα διαθέτουν και ισχυρότερο μερίδιο.
Ωστόσο το ενδεχόμενο να υπάρξει σε δεύτερη φάση ανάλογη κίνηση στη Ρουμανία διαψεύδεται με την υποσημείωση ότι η συμφωνία για τη Βουλγαρία δεν έχει... ουρά.

H ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Bank και η Τράπεζα Eurobank Ergasias γνωστοποιούν τη συμφωνία στους κύριους όρους για τη μεταβίβαση των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD ('Postbank') ('Προτεινόμενη Συναλλαγή').
Η Προτεινόμενη Συναλλαγή εντάσσεται στα Σχέδια Αναδιαρθρώσεως των δύο τραπεζικών ομίλων, ως αυτά είχαν εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την επικέντρωση των δραστηριοτήτων σε βασικές αγορές.
Η Προτεινόμενη Συναλλαγή περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank με καταθέσεις ύψους Ευρώ 254 εκατ., χορηγήσεις συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους Ευρώ 410 εκατ., καθώς και τις εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Κατά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα διαθέτει δίκτυο 200 και πλέον καταστημάτων σε όλη τη χώρα και περισσότερους από 3.000
εργαζομένους.
Με την εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσεώς της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσεως σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Μετά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις.
Η Postbank αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργιες ήδη από το δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. Σε επίπεδο Oμίλου, η Προτεινόμενη Συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του Oμίλου της Eurobank.
Η Προτεινόμενη Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο πλαίσιο επικεντρώσεως των δραστηριοτήτων του Ομίλου Alpha Bank σε βασικές αγορές.
Μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι πελάτες του Καταστήματος της Alpha Bank στη Βουλγαρία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα από το Κατάστημα για το σύνολο των εργασιών που παρέχονται έως σήμερα και στη συνέχεια θα εξυπηρετούνται από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της Postbank.
Η ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα μετά τη συνομολόγηση οριστικών συμβάσεων και τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015.
Xρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για την Προτεινόμενη Συναλλαγή είναι η Mediobanca, ενώ για την Alpha Bank είναι η Citigroup. euro2day.gr

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS