Πώς θα υλοποιούν οι δήμοι διαγωνισμούς στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας

Κυριακή 19 Ιουλίου 20150 σχόλια

Τη φόρμουλα προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν διαγωνισμοί κάτω από το καθεστώς της Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας προσδιορίζει το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Πολλοί δήμοι της χώρας έχουν προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις καθώς είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν μια σειρά από διαγωνισμοί που είναι σε εξέλιξη. Όπως διευκρινίζεται, θα υποβάλλουν αντί της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα και του αντίστοιχου διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο «όσοι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας και τυχόν παράτασης αυτής θα διεξαχθούν κανονικά. Αναφορικά με την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς, θα καταθέτουν ή θα υποβάλλουν αντί της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα και του αντίστοιχου διαγωνισμού στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ο συμμετέχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας εταιρείας ότι: Λόγω της τραπεζικής αργίας, σύμφωνα με τις από 28/6/2015 και 08/07/2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας»( ΦΕΚ Α 65 /28-06-2015) και «Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής»((ΦΕΚ 1420/08-07-2015 τεύχος Β), θα προσκομίσω χωρίς καμία όχληση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την λήξη της τραπεζικής αργίας, την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, όπως απαιτείται από τους όρους της διακήρυξης ».
Να σημειωθεί ότι οι προσφορές των διαγωνισμών θα αποσφραγιστούν, αλλά δεν θα αξιολογηθούν μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. aftodioikisi.gr
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS