Οι 33 πιθανοί λόγοι που η Αιτωλοακαρνανία έχει μόνο μια παραλία με Γαλάζια σημαία

Κυριακή 17 Μαΐου 20150 σχόλια

Στα ψηλά περνάει κάθε χρόνο ότι η Αιτωλοακαρνανία έχει μόνο μια γαλάζια σημαία (δύο το 2013). Ποιές όμως παραλίες παίρνουν γαλάζια σημαία;
Τα κριτήρια λοιπόν δεν έχουν να κάνουν μόνο με το αν η παραλία είναι καθαρή, αφού σαφώς έχουμε πεντακάθαρα νερά και φυσικό περιβάλλον: Τα κριτήρια έχουν να κάνουν με αυτονόητες υποδομές.

Συγκεκριμένα:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση (Κριτήρια 1-6)
Κριτήριο 1.Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» στον Πίνακα Ανακοινώσεων.
Κριτήριο 2.Οι Διαχειριστές των ακτών (Δήμοι ή ιδιωτικοί φορείς) και οι υπεύθυνοι των ακτών θα πρέπει να συνεργάζονται για να μπορούν να παρουσιάσουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Κριτήριο 3.Πληροφόρηση για την ποιότητα νερών κολύμβησης.
Κριτήριο 4.Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο, πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες στον Πίνακα Ανακοινώσεων για το κοινό.
Κριτήριο 5.Σχεδιάγραμμα στο οποίο να φαίνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες στην ακτή.
Κριτήριο 6.Ο Κώδικας Συμπεριφοράς πρέπει να είναι αναρτημένος στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Οι κανονισμοί χρήσης της παραλίας πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο κοινό εφόσον ζητηθούν.
Ποιότητα νερών κολύμβησης (Κριτήρια 7-11)
Κριτήριο 7.H ακτή πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν τη συχνότητα και τις δειγματοληψίες για την ποιότητα νερών κολύμβησης.
Κριτήριο 8.Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και πρότυπα για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
Κριτήριο 9.Τυχόν απορρίψεις βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλης μορφής αστικών λυμάτων δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την περιοχή της ακτής.
Κριτήριο 10.Η ακτή πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» για τις μικροβιολογικές παραμέτρους Κολοβακτηριοειδών Κοπρανώδους προέλευσης
Κριτήριο 11.Η ακτή πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» για τις ακόλουθες φυσικές και χημικές παραμέτρους.
Περιβαλλοντική διαχείριση (Κριτήρια 12-26)
Κριτήριο 12.Δημιουργία Επιτροπής Διαχείρισης βραβευμένης ακτής (προαιρετικό)
Κριτήριο 13.Η υπεύθυνη για την ακτή τοπική αρχή ή/και ο ιδιώτης διαχειριστής οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τις τοπικές οδηγίες χρήσης και διαχείρισης (σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική διαχείριση).
Κριτήριο 14. Διαχείριση ευαίσθητης περιοχής
Κριτήριο 15.Η ακτή πρέπει να είναι καθαρή.
Κριτήριο 16.«Φύκια» ή άλλη βλάστηση καλό είναι να παραμένουν στην περιοχή της ακτής, εφόσον δεν προκαλούν ενόχληση.
Κριτήριο 17.Κάδοι απορριμμάτων σε επαρκή αριθμό, ασφαλισμένοι σωστά και καλά συντηρημένοι, με αποκομιδή απορριμμάτων σε τακτά διαστήματα.
Κριτήριο 18.Διευκολύνσεις για το διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στην ακτή.
Κριτήριο 19.<Επαρκείς σε αριθμό εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να παρέχονται στην ακτή.
Κριτήριο 20.Οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να διατηρούνται καθαρές.
Κριτήριο 21.Οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να έχουν ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
Κριτήριο 22.Στην ακτή απαγορεύονται: • η οδήγηση οχημάτων, εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις • η εναπόθεση απορριμμάτων • η ελεύθερη κατασκήνωση.
Κριτήριο 23.Οι Κανονισμοί που αφορούν στα σκυλιά και άλλα κατοικίδια ζώα στην ακτή πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
Κριτήριο 24.Όλα τα κτίρια και ο εξοπλισμός της ακτής πρέπει να είναι σωστά συντηρημένα.
Κριτήριο 25.Πρόγραμμα παρακολούθησης αποικιών κοραλλιών κοντά σε βραβευμένες ακτές (προαιρετικό)
Κριτήριο 26.Ο Δήμος προωθεί βιώσιμους τρόπους μεταφοράς στην ακτή, όπως το ποδήλατο, το περπάτημα και τα δημόσια μεταφορικά μέσα (Προαιρετικό)
Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις (Κριτήρια 27-33)
Κριτήριο 27.Ακτή που έχει χαρακτηρισθεί πολυσύχναστη από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επαρκή αριθμό ναυαγοσωστών σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου καθώς και με επαρκή ναυαγοσωστικά εφόδια, τα οποία να είναι διαθέσιμα και σε εμφανή θέση για τους λουόμενους.
Σε ακτή με μικρό αριθμό λουομένων είναι απαραίτητα τα ναυαγοσωστικά εφόδια και η συνεχής παρουσία υπεύθυνου ατόμου.
Κριτήριο 28.Οι Πρώτες Βοήθειες πρέπει να είναι διαθέσιμες στην ακτή και η θέση τους εύκολα αναγνωρίσιμη
Κριτήριο 29.Έκτακτα σχέδια για την αντιμετώπιση ατυχημάτων ρύπανσης
Κριτήριο 30.Πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση για τις διαφορετικές χρήσεις μεταξύ των χρηστών της ακτής έτσι ώστε να αποφεύγονται προστριβές και ατυχήματα
Κριτήριο 31.Πρέπει να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στην ακτή.
Κριτήριο 32.Παροχή πόσιμου νερού.
Κριτήριο 33.Τουλάχιστον μια από τις ακτές της Δημοτικής Ενότητας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με επικλινείς προσβάσεις και εγκαταστάσεις υγιεινής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
Όπως αναφέρεται στο eepf.gr “Η ακτή που επιθυμεί να λάβει το βραβείο “Γαλάζια Σημαία”, πρέπει να πληρεί όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα κριτήρια”. Υποχρεωτικά είναι όλα τα παραπάνω που δεν αναγράφεται η ένδειξη προαιρετικά. Αναλυτικά οι προδιαγραφές για τα 33 κριτήρια εδώ:http://www.blueflag.gr/criteria/env-edu-info

Συμπέρασμα: Σε άλλες περιοχές που υπάρχει γαλάζια σημαία ενδεχομένως να έτυχε σε πολλούς από εσάς  κάποια από τα παραπάνω κριτήρια να τηρούνται πλημμελώς. Αναλογιστείτε λοιπόν κατά πόσον ισχύουν τα παραπάνω στην Αιτωλοακαρνανία και πόσα πράγματα λείπουν από τις παραλίες.  Ας τα λάβουν αυτά υπόψιν οι αρμόδιες αυτοδιοικητικές αρχές και ας μεριμνήσουν για θέματα υποδομών. agrinionews.gr

Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS