Λουτρά Τρύφου: Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Αγ. Βαρβάρου ως Ιαματικού

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 20120 σχόλια

Μια καλή είδηση από τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας  για την ιαματική πηγή του Αγ. Βαρβάρου.
Βάση συγκεκριμένης απόφασης, δόθηκε η
έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Ελληνικής Θερμαλιστικής  Ανώνυμης Εταιρείας(Αν.Ε.Θ.Α.Ε.), που θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, για την εκπόνηση της Μελέτης: Υδρογεωλογική-Γεωλογική  Μελέτη Αναγνώρισης του Φυσικού Πόρου Αγ. Βαρβάρου ως Ιαματικού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Σύνδεσμο.
Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Μελέτης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. you.gr 8.000 προϊόντα τεχνολογίας σε χαμηλές τιμές. Δωρεάν παράδοση από 300 σημεία! Κάντε Click Εδώ
Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS