Υπ. Πολιτισμού: Πρόσληψη 1.314 φυλάκων και προσωπικού καθαριότητας

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 20160 σχόλια

Ξεκινά η έκδοση των προκηρύξεων για πρόσληψη 1.314 εποχικών υπαλλήλων (Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες και Προσωπικό Καθαριότητας) στο υπουργείο Πολιτισμού.
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για επτά μήνες (Απρίλιος - Οκτώβριος), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με το διευρυμένο θερινό ωράριο.
Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού έχει ζητήσει την επαναπροκήρυξη 728 θέσεων φύλαξης αρχαιοτήτων, μέσω του προγράμματος...
κοινωφελούς εργασίας που θα «τρέξει» τον Απρίλιο.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση μίας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις Φυλάκων/Νυχτοφυλάκων είναι η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ειδικά για τους Ημερήσιους Φύλακες απαραίτητο προσόν θεωρείται η πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Γερμανικής, ή Ιταλικής, ή Ισπανικής, ή Ρωσικής γλώσσας, κάτι που δεν απαιτείται για τους Νυχτοφύλακες. Εξάλλου για τις Καθαρίστριες δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα.
Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισυνάψουν στις αιτήσεις τους τα εξής δικαιολογητικά:
• φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας,
• φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου,
• φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο,
• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/86.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 1.314 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης / Θέατρο Διονύσου / Αρχαία Αγορά / Ολυμπιείο / Κεραμεικός / Λύκειο
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
195
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
30
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
22
Σούνιο / Βραυρώνα / Μαραθώνας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
13
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
9
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
17
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
3
Αρχαιολογικός Χώρος Παλαμηδίου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
5
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
8
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ολυμπίας & Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
62
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
8
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
4
Χώρος & Μουσείο Χλεμουτσίου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
2
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
3
Αρχαιολογικός Xώρος Ναού Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
3
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών & Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
38
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
4
Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
5
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
6
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Βασιλικοί Τάφοι Βεργίνας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
8
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
4
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος Πέλλας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
7
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
9
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
6
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Δήλος
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
24
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Ακρωτήρι Θήρας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
19
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
3
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
3
Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
4
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
Κατακόμβες Μήλου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
3
Αρχαία Μεσσήνη
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
5
Οχυρό συγκρότημα Μουρτζαινών- Τρουπάκηδων Καρδαμύλη
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
1
Νιόκαστρο Πύλου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικός Χώρος Λίνδου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
12
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Κω
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
9
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαία Κάμειρος
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
7
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
26
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
3
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Ακρόπολη Ιαλυσού
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
6
Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου - Ιπποτών Ρόδου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
28
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
3
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Κάστρο Κω
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
6
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
18
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
4
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
4
Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
12
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
6
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
4
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Σπήλαιο Ψυχρού
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
3
Σπιναλόγκα
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
11
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αφαίας / Αίγινα
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
5
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχ/κός Χώρος και Μουσείο Ελευσίνας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
8
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
3
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
12
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικός Χώρος Δίου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
13
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αμφίπολης
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
15
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
4
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
Νεκρομαντείο Αχέροντα
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
4
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νικόπολης
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
8
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Κορίνθου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
17
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
3
Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νεμέας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
12
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
3
Αρχαιολογικός Χώρος Μυστρά
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
15
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Φρούριο Κέρκυρας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
7
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
4
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Φρούριο Αγγελοκάστρου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
3
Αρχαιολογικό Μουσείο Κέρκυρας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
7
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
3
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
2
Μουσείο Αρχ/κού Χώρου Ελεύθερνας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
5
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
65
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
4
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
4
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
31
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
3
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
3
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
44
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
4
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
125
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
8
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
7
Μουσείο Λευκού Πύργου & Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
40
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
1
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
5
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
9
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
3
Σπήλαιο Πετραλώνων και Μουσείο
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
8
ΔΕ
Νυχτοφύλακες
2
ΥΕ
Προσωπικό Καθαριότητας
1
Πύλος-Νιόκαστρο Κτίριο Πασά
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες
1
Πύλος-Νιόκαστρο Προμαχώνας Μακρυγιάννη
ΔΕ
Ημερήσιοι Φύλακες


Share this article :
 
Creation Template: ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS |
Copyright © 2011. ΑΚΤΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑ PRESS